Informacje można uzyskać w biurze lub pod numerem telefonu

694 926 348 od poniedziałku do piątku w godz.7:00-15:00. zapraszamy

Wybierz mieszkanie

 

Budynek przy ul. Spacerowej 1

 

Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Piętro Stan Rzuty mieszkań
Mieszkanie nr 1 36,96 2 pokoje Parter Wolne Nr 1
Mieszkanie nr 2 43,47 2 pokoje Parter Wolne Nr 2
Mieszkanie nr 3 55,08 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 3
Mieszkanie nr 4 37,72 2 pokoje Parter Sprzedane Nr 4
Mieszkanie nr 5

Mieszkanie nr 6

45,57

 

48,51

2 pokoje

2 pokoje

Parter

 

Parter

Sprrzedane

 

Sprzedane

Nr 5                 

Nr 6

Mieszkanie nr 7 42,80 2 pokoje Parter Zarezerwowane Nr 7
Mieszkanie nr 8 33,35 2 pokoje Parter Sprzedane Nr 8
Mieszkanie nr 9 36,96 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 9
Mieszkanie nr 10 43,47 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 10
Mieszkanie nr 11 55,08 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 11
Mieszkanie nr 12 37,72 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 12
Mieszkanie nr 13 45,49 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 13
Mieszkanie nr 14 54,65 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 14
Mieszkanie nr 15 37,16 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 15
Mieszkanie nr 16 45,08 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 16
Mieszkanie nr 17 36,96 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 17
Mieszkanie nr 18 43,47 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 18
Mieszkanie nr 19 55,08 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 19
Mieszkanie nr 20 37,72 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 20
Mieszkanie nr 21

Mieszkanie nr 22

Mieszkanie nr 23

Mieszkanie nr 24

45,32

 

54,61

37,16

 

44,99

 

2 pokoje

3 pokoje

2 pokoje

2 pokoje

II piętro

II piętro

II piętro

 II piętro

Sprzedane

 

Sprzedane

 

Sprzedane

 

Sprzedane

 Nr 21

 

Nr 22

 

Nr 23

 

Nr 24

 

 

 

Budynek przy ul. Spacerowej 3

Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Piętro Stan Rzuty mieszkań
Mieszkanie nr 1 36,96 2 pokoje Parter Wolne Nr 1
Mieszkanie nr 2 43,47 2 pokoje Parter Wolne Nr 2
Mieszkanie nr 3 55,26 3 pokoje Parter Wolne Nr 3
Mieszkanie nr 4 37,90 2 pokoje Parter Zarezerwowane Nr 4
Mieszkanie nr 5 45,76 2 pokoje Parter Wolne Nr 5
Mieszkanie nr 6 48,60 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 6
Mieszkanie nr 7 61,77 3 pokoje Parter Wolne Nr 7
Mieszkanie nr 8 36,96 2 pokoje I piętro Wolne Nr 8
Mieszkanie nr 9 43,47 2 pokoje I piętro Zarezerwowane Nr 9
Mieszkanie nr 10 55,26 3 pokoje I piętro Wolne Nr 10
Mieszkanie nr 11 37,90 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 11
Mieszkanie nr 12 45,68 2 pokoje I piętro Zarezerwowane Nr 12
Mieszkanie nr 13 54,72 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 13
Mieszkanie nr 14 37,40 2 pokoje I piętro Zarezerwowane Nr 14
Mieszkanie nr 15 45,08 2 pokoje I piętro Wolne Nr 15
Mieszkanie nr 16 36,96 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 16
Mieszkanie nr 17 43,47 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 17
Mieszkanie nr 18 55,26 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 18
Mieszkanie nr 19 37,90 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 19
Mieszkanie nr 20 45,51 2 pokoje II piętro Wolne Nr 20
Mieszkanie nr 21 54,67 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 21
Mieszkanie nr 22 37,40 2 pokoje II piętro Wolne Nr 22
Mieszkanie nr 23 44,99 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 23
Mieszkanie nr 24 36,96 2 pokoje III piętro Zarezerwowane Nr 24
Mieszkanie nr 25 43,47 2 pokoje III piętro Sprzedane Nr 25
Mieszkanie nr 26 55,26 3 pokoje III piętro Wolne Nr 26
Mieszkanie nr 27 37,90 2 pokoje III piętro Wolne Nr 27
Mieszkanie nr 28 45,51 2 pokoje III piętro Sprzedane Nr 28
Mieszkanie nr 29 54,52 3 pokoje III piętro Wolne Nr 29
Mieszkanie nr 30 37,36 2 pokoje III piętro Sprzedane Nr 30
Mieszkanie nr 31 44,89 2 pokoje III piętro Sprzedane Nr 31

 

Blok nr 1

Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Piętro Stan Rzuty mieszkań
Mieszkanie nr 1 63,71 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 1
Mieszkanie nr 2 61,61 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 2
Mieszkanie nr 3 46,09 2 pokoje Parter Sprzedane Nr 3
Mieszkanie nr 4 48,51 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 4
Mieszkanie nr 5

Mieszkanie nr 6

42,80

 

33,35

2 pokoje

2 pokoje

Parter

 

Parter

Sprzedane

 

Sprzedane

Nr 5                       

 

Nr 6

Mieszkanie nr 7 63,71 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 7
Mieszkanie nr 8 61,65 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 8
Mieszkanie nr 9 46,00 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 9
Mieszkanie nr 10 54,14 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 10
Mieszkanie nr 11 36,96 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 11
Mieszkanie nr 12 44,95 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 12
Mieszkanie nr 13 63,71 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 13
Mieszkanie nr 14 61,65 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 14
Mieszkanie nr 15 46,00 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 15
Mieszkanie nr 16 54,14 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 16
Mieszkanie nr 17 36,96 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 17
Mieszkanie nr 18 44,95 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 18
Mieszkanie nr 19 63,71 3 pokoje III piętro Sprzedane Nr 19
Mieszkanie nr 20 61,65 3 pokoje III piętro Sprzedane Nr 20
Mieszkanie nr 21

Mieszkanie nr 22

 

Mieszkanie nr 23

 

Mieszkanie nr 24

46,00

 

54,14

 

36,96

 

 

44,95

2 pokoje

3 pokoje

 

2 pokoje

 

2 pokoje

III piętro

III piętro

 

III piętro

 

III piętro

Sprzedane

 

Sprzedane

 

Sprzedane

 

 

Sprzedane

 Nr 21

 

Nr 22

 

Nr 23

 

 

Nr 24

 

Blok nr 2

Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Piętro Stan Rzuty mieszkań
Mieszkanie nr 1 63,71 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 1
Mieszkanie nr 2 61,61 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 2
Mieszkanie nr 3 46,09 2 pokoje Parter Sprzedane Nr 3
Mieszkanie nr 4 48,51 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 4
Mieszkanie nr 5 42,80 2 pokoje Parter Sprzedane
Mieszkanie nr 6 63,71 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 6
Mieszkanie nr 7 61,65 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 7
Mieszkanie nr 8 46,00 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 8
Mieszkanie nr 9 54,14 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 9
Mieszkanie nr 10 36,96 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 10
Mieszkanie nr 11 44,95 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 11
Mieszkanie nr 12 63,71 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 12
Mieszkanie nr 13 61,65 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 13
Mieszkanie nr 14 46,00 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 14
Mieszkanie nr 15 54,14 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 15
Mieszkanie nr 16 36,96 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 16
Mieszkanie nr 17 44,95 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 17
Mieszkanie nr 18 63,71 3 pokoje III piętro Sprzedane Nr 18
Mieszkanie nr 19 61,65 3 pokoje III piętro Sprzedane Nr 19
Mieszkanie nr 20

Mieszkanie nr 21

 

Mieszkanie nr 22

 

Mieszkanie nr 23

46,00

 

54,14

 

38,96

 

 

44,95

2 pokoje

3 pokoje

 

2 pokoje

 

2 pokoje

III piętro

III piętro

 

III piętro

 

III piętro

Sprzedane

 

Sprzedane

 

Sprzedane

 

 

Sprzedane

 Nr 20

 

Nr 21

 

Nr 22

 

 

Nr 23

 

Blok nr 3

Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Piętro Stan Rzuty mieszkań
Mieszkanie nr 1 63,71 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 1
Mieszkanie nr 2 61,61 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 2
Mieszkanie nr 3 46,09 2 pokoje Parter Sprzedane Nr 3
Mieszkanie nr 4 62,37 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 4
Mieszkanie nr 5 49,26 2 pokoje Parter Sprzedane Nr 5
Mieszkanie nr 6 63,71 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 6
Mieszkanie nr 7 61,65 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 7
Mieszkanie nr 8 46,00 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 8
Mieszkanie nr 9 63,93 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 9
Mieszkanie nr 10 74,96 4 pokoje I piętro Sprzedane Nr 10
Mieszkanie nr 11 63,71 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 11
Mieszkanie nr 12 61,48 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 12
Mieszkanie nr 13 45,84 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 13
Mieszkanie nr 14 63,81 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 14
Mieszkanie nr 15 74,76 4 pokoje II piętro Sprzedane Nr 15
Mieszkanie nr 16 63,71 3 pokoje III piętro Sprzedane Nr 16
Mieszkanie nr 17 61,48 3 pokoje III piętro Sprzedane Nr 17
Mieszkanie nr 18 45,84 2 pokoje III piętro Sprzedane Nr 18
Mieszkanie nr 19 63,73 3 pokoje III piętro Sprzedane Nr 19
Mieszkanie nr 20 74,69 4 pokoje III piętro Sprzedane Nr 20

 

 

Blok nr 4

Mieszkanie Powierzchnia Pokoje Piętro Stan Rzuty mieszkań
Mieszkanie nr 1 63,71 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 1
Mieszkanie nr 2 61,61 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 2
Mieszkanie nr 3 46,40 2 pokoje Parter Sprzedane Nr 3
Mieszkanie nr 4 72,98 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 4
Mieszkanie nr 5 63,71 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 5
Mieszkanie nr 6 61,55 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 6
Mieszkanie nr 7 46,28 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 7
Mieszkanie nr 8 69,15 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 8
Mieszkanie nr 9 39,54 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 9
Mieszkanie nr 10 63,71 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 10
Mieszkanie nr 11 61,36 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 11
Mieszkanie nr 12 46,07 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 12
Mieszkanie nr 13 68,91 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 13
Mieszkanie nr 14 39,46 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 14
Mieszkanie nr 15 63,71 3 pokoje III piętro Sprzedane Nr 15
Mieszkanie nr 16 61,36 3 pokoje III piętro Sprzedane Nr 16
Mieszkanie nr 17 46,03 2 pokoje III piętro Sprzedane Nr 17
Mieszkanie nr 18 68,85 3 pokoje III piętro Sprzedane Nr 18
Mieszkanie nr 19 39,38 2 pokoje III piętro Sprzedane Nr 19
Mieszkanie nr 20 37,43 2 pokoje Parter Sprzedane Nr 20
Mieszkanie nr 21 55,62 2 pokoje Parter Sprzedane Nr 21
Mieszkanie nr 22 46,40 2 pokoje Parter Sprzedane Nr 22
Mieszkanie nr 23 61,61 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 23
Mieszkanie nr 24 63,68 3 pokoje Parter Sprzedane Nr 24
Mieszkanie nr 25 39,33 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 25
Mieszkanie nr 26 69,41 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 26
Mieszkanie nr 27 46,28 2 pokoje I piętro Sprzedane Nr 27
Mieszkanie nr 28 61,65 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 28
Mieszkanie nr 29 63,68 3 pokoje I piętro Sprzedane Nr 29
Mieszkanie nr 30 39,24 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 30
Mieszkanie nr 31 68,85 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 31
Mieszkanie nr 32 46,07 2 pokoje II piętro Sprzedane Nr 32
Mieszkanie nr 33 61,36 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 33
Mieszkanie nr 34 63,68 3 pokoje II piętro Sprzedane Nr 34
Mieszkanie nr 35 39,20 2 pokoje III piętro Sprzedane Nr 35
Mieszkanie nr 36 68,78 3 pokoje III piętro Sprzedane Nr 36
Mieszkanie nr 37 46,03 2 pokoje III piętro Sprzedane Nr 37
Mieszkanie nr 38 61,36 3 pokoje III piętro Sprzedane Nr 38
Mieszkanie nr 39 63,68 3 pokoje III piętro Sprzedane Nr 39

KONTAKT

budemix@interia.pl

biuro@budemix.eu

ul. Lipowa 68 (w głąb posesji) 08-300 Sokołów Podlaski

602 243 661

Kompleksowa obsługa kredytów tel. 665 831 071